Bütün yazılar: Pınar Demircan

Pınar Demircan

1976 doğumlu, ekonomi okudu, ingilizce ve Japonca biliyor. On yıl Japon şirketlerinde insan kaynakları yönetimi, kalite yönetim sistemleri, kurumsal yönetim ve kurumsal risk yönetimi alanlarında çalıştı. Çocukken Hiroşima türküsünü(N.hikmet’in Kız Çocuğu şiiri) dinlediği an itibariyle bir nükleer karşıtı. Amacı Nükleer enerji santralleriyle ilgili güvenilir ve güncel bir bilgi kaynağı oluşturarak bu santrallerin yarattığı riskler ve sorunlara ilişkin bilgi paylaşımı olan Nükleersiz.org sorumlularına katılmasını izleyen süreçte Yeşil Gazete’de de nükleer karşıtı yazıları yayımlanmaya başladı. Halihazırda Nükleersiz.org koordinatörü ve Yeşil Gazete Nükleer haberleri editörlüğü görevlerini yürütüyor.
Fukuşima faciasının sonuçlarının hem nükleer santrallerle nükleer zincire dair gerçeklere hem de nükleer felaket sürecinin yönetimine ışık tuttuğunu düşünüyor. Bu nedenle Fukuşima’ya inceleme-araştırma amaçlı ziyaretler yaparak felaketin etkilerine dair arşivimizde bulacağınız çeşitli yazılar da yazdı. Bir ülkenin değil tüm bir dünyanın problemi olan nükleer zincirin küresel bir mücadeleyi hak ettiği öngörüsüyle bütüncü yaklaşımı önemsiyor. Nükleersiz bir geleceğin inşası için uğraşırken alternatif politikaların hayata geçriilmesi gerektiğine inanıyor. İçinde yaşadığımız risk çağında nükleer riskler ve bu risklerin toplumsallığı üzerindeki düşüncelerini bilimsel zemine oturtmanın derdiyle sosyoloji doktorasına devam ediyor.

[email protected]

 • Çıplak hayatlar 2

  Yontma taş devri, cilalı taş devri, tunç devri… Hisse devri! İnsanın dünya üzerindeki varlığını bir taşı oyarak kanıtlamasıyla başlayan sürecin vardığı nokta. Madalyonun bir yüzünde dünyaya...

 • Fukuşima Nükleer Felaketi’nin davalıları yargı nezdinde suçsuz bulundu!

  Tokyo Elektrik Şirketi’nin üç üst düzey yetkilisi, görevlerini ihmal ederek Fukuşima Nükleer Felaketini meydana getiren olaylara neden oldukları için “profesyonel ihmalkarlıkla”yargılandığı davalardan beraat etti. Japonya’da...

 • Çıplak hayatlar

  Egemenliğin ortaya koyduğu ilk etkinlik çıplak hayat üretme işidir. Zira, hangi konuda olursa olsun hayatın kendisi bir iktidara ölümüne tabi kılınırken aynı zamanda mutlak bir...

 • Hepimiz biraz da ormanız artık!

  “Belki de bir toprak etiğinin gelişmesinin önündeki en büyük engel gerek eğitim gerekse ekonomik sistemimizin etik değerlerden değil de vicdanlı bir farkındalıktan uzak oluşudur”.* İnsanı...

 • Sisifos’un imkanları

  “Umut ve gelecek yoksunluğu, insanın her şeye açık oluşunda bir artış anlamına gelir”.*  Ceza olarak aşağı yuvarlanan kayayı hep yeniden tepeye çıkarabilmek, buyruğu verenlere başkaldırmanın...

 • Kazma dağları! Bırak, yerin altında kalsın…

  Gün geçmiyor ki yeni bir yerin kazılacağını, doğal kaynakların talan edilerek su varlıklarının, çevre ve canlı yaşamının gözden çıkarıldığını duymayalım!  Çanakkale’de Kazdağları, Kütahya’da Murat Dağı’nın...

 • Dark turizmin karanlık tarafı: Çernobil

  Apartmana girerken iki gencin sohbeti kulağıma çalınıyor:“Daha Çernobil’e başlamadım, izleyeceğim nasip kısmet olursa…” Dünya çapında izlenme rekorları kıran Çernobil dizisinin, kitle iletişim teknolojilerinin de etkisiyle...

 • Çernobil dizisi, neden şimdi?

  Dünya genelinde nükleer santrallerin tehlikelerine ilişkin kamusal farkındalık sağladığı düşünülen Çernobil Nükleer Felaketi’nin faturasının SSCB’ye kesilmeye çalışılması komunist rejime eleştiri, bir kara propaganda şeklinde algılansa...

 • “Mare Nostrum” Bizim Denizimiz

  Akdeniz, aslında “Mare Nostrum’dur: Bizim Denizimiz”. Romalılar’ın tümüyle Akdeniz’e hakim olduğu Milattan öncesine uzanan deyişiyle bugün , Ege, Adriyatik gibi 13 ayrı alt denizi içeren,...

 • Akkuyu’daki çatlağın üstü kapatılmamalıdır!

  Anlaşılan o ki, konunun muhatabı olan siyasi yetkililer sessiz kalarak meselenin unutulmasını ummaktadır. Akkuyu NGS inşaatındaki çatlak haberinin üstüne Rosatom’ un yalanlamalarıyla örtüşen sis perdesi...