Tarımda ‘Milli Holding’ dönemi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayına sunulan ve 25 Nisan’da kamuoyuna duyurulacak ‘Tarımda Milli Birlik Projesi’ni gazeteci Ali Ekber Yıldırım açıkladı. Buna göre, Türkiye’nin tarımsal politikası radikal şekilde değişecek.

Gazeteci Ali Ekber Yıldırım, Dünya gazetesinde “Tarıma Milli Holding’ geliyor” başlığıyla yayımlanan yazısında, uygulamaya geçilecek ‘Yalın Sistem’ ile Türkiye’nin tarımsal yapısı ve ilgili kurumların organizyon yapısının tümden değiştirileceğini açıkladı. Sunumda, tarladan sofraya kadar uzanan ürün değer zincirlerinde oluşan israf, tarımsal maliyetler, plansızlık ve yetersiz veri nedeniyle gıda fiyatlarındaki dengesizliğe dikkat çekildi ve çözüm önerileri sıralandı. Projenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayına sunulduğunu ve 25 Nisan’da açıklanmasının planlandığını belirten Yıldırım’ın yazısına göre yeni sistemin getireceği yenilikler özetle şöyle:

Tarımsal yapı kökten değişiyor: Proje ile Türkiye’nin tarımsal yapısı kurumlarıyla birlikte kökten değiştirilecek. ‘Yalın Sistem’ adı altında oluşturulacak yeni yapılanma ile Tarım ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatı ile Tarım Kredi Kooperatifleri birleştirilerek Milli Birlik Kooperatifi kurulacak. Hisselerinin yüzde 50’sinin özel sektöre ait olacağı Semerat Holding kurulacak. Toprak Mahsulleri Ofisi, Atatürk Orman Çiftliği, Türk Şeker, Çaykur gibi tarımda faaliyet gösteren Kamu İktisadi Teşekkülleri Semerat Holding’in iştiraki yapılacak.

Sağlıklı beslenme:  Herkesin sağlıklı beslenmesi makul fiyatlar ve hakkaniyetli bir değer zinciriyle sağlanacak, Türkiye uluslararası alanda rekabetçi bir güç olacak.

Yalın sistem piramidi:  Projede “yeni değer zinciri’ olarak tanımlanan ve ilk kez gündeme getirilen ‘Yalın Sistem’ bir piramit şeklinde sunuluyor. Piramidin en altında çiftçiler,ormancılar ve balıkçılar yer alıyor. İkinci katmanda Milli Birlik Kooperatifi var. Milli Birlik Kooperatifi ise şöyle tanımlanıyor: “Bakanlık Taşra Teşkilatı ve Tarım Kredi Kooperatifi konsolide edilerek üreticilerin girdileri, toprak/su gibi kaynakları, üretim ve pazarlama ihtiyaçları makro planlama perspektifi ile organize edilecektir.”

Piramidin 3.katmanında ise yeni sistemin ‘global oyuncusu’ olarak belirtilen Semerat Holding bulunuyor. Holdingin  girdi temini, lojistik, pazarlama ve perakende aşamalarında üreticiden tüketiciye değer zincirini planlayarak organize etmesi öngörülüyor. Piramidin tepesinde ise Dünya Markası yer alıyor. Yalın sistemle, üreticiye dünyadan katma değer transferini hedefleyecek dünya markası yaratılacak.

Holding – kooperatif – üretici işbirliği:  Yalın Sistem’in yapısı 3 ana unsurdan oluşacak: Yeni Semerat Holding,  Milli Birlik Kooperatifi ve üreticiler. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Erdoğan’a yapılan sunumda, Semerat Holding’in yüzde 50 hissesinin (Ülker, Eti, Sütaş, Namet, Pınar, Unilever, TK Holding, Kastamonu Entegre, Migros, Borsa vb.) özel sektöre ait olacağı ifade ediliyor.Yüzde 35’i Milli Birlik Kooperatifi’ne ve yüzde 15’inin ise (TMO, Çaykur, Türk Şeker vb.) tarımsal Kamu iktisadi Teşekkülleri’nde olacağı belirtiliyor.

Görevler dağıtıldı:  Yalın Sistem’de tarımsal değer zincirindeki görevler Milli Birlik Kooperatifi ile Semerat Holding arasında paylaştırılacak. Girdi,üretim ve aracı bölümüne ilişkin görevleri Milli Birlik Kooperatifi, sanayi ve perakende kısmını ise Semerat Holding üstlenecek.

2023 hedefi 100 milyar dolar:  Yalın Sistem ile tarımda 2023 yılına kadar 100 milyar dolarlık tarımsal hasıla elde edilmesi hedefleniyor. Kısa vade hedefleri arasında her yıl ilave 1 milyon dana, beş milyon koyun da yer alıyor. Orta vadede ise kaynakların tespit edilip, orman gelirlerinde yüzde 100 artış gibi vaatler bulunuyor.

Sistemin uluslararası oyuncu olması, başta İslam dünyası olmak üzere dünyaya ihraç edilmesi de hedefleniyor. Ali Ekber Yıldırım’ın yazısının tamamını okumak için:
https://www.dunya.com/kose-yazisi/tarima-milli-holding-geliyor/443497