Türkiye’nin AİHM yargıcı Doç. Saadet Yüksel 

Yüksel gösterilen 3 aday arasında ‘en nitelikli aday’ olarak gösterildi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Doç. Saadet Yüksel’i AİHM’in Türkiye yargıcı olarak seçti. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin AİHM Yargıç Seçimi Alt Komitesi, Yüksel’in yeni AİHM yargıcı olmasını tavsiye etmişti. Komite yaptığı açıklamada, üyelerin büyük bir çoğunluğunun Yüksel’i gösterilen 3 aday arasında “en nitelikli aday” olarak Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Genel Kurulu’na tavsiye ettiklerini belirtti.

Üç aday da kriterleri karşılamak zorunda

AİHM yargıçlığı için adayların İngilizce ve Fransızca’yı çok iyi bilmesi, ‘yüksek ahlaki kriterlere sahip olması’, hukuk fakültesi mezunu veya hukuk bilgisinin yeterince verildiği siyasal bilgiler, iktisadi idari ilimler fakültelerinden birini bitirmiş olması isteniyor. Akademisyen, yargıç ve avukatlıktan gelen adaylar da seçilebiliyor. Komite, üye ülkelerin gösterdiği aday listesindeki üç kişiden birinin dahi adaylık kriterlerini taşımaması durumunda listeyi reddediyor.

Türkiye’nin iki yıl önce görev süresi dolan AİHM yargıcı Işıl Karakaş’ın yerine seçilecek yargıç için sunduğu aday listeleri üç kez ‘her üç adayın da AİHM yargıcı seçilme kriterleri konusunda birbirine yakın yeterlilikte olması koşulunun sağlanmadığı’ gerekçesiyle reddedilmişti.

Türkiye’nin gönderdiği dördüncü listede Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Esra Gül Dardağan Kibar, ODTÜ Uluslararası İlişkiler öğretim üyesi Prof. Dr. Necati Polat ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Saadet Yüksel’in isimleri yer alıyordu.