Küresel kömür çıkış listesi: Türkiye, planlanan kömürlü santralde dünya üçüncüsü

Dünya’nın en kapsamlı kömür şirketleri veri tabanı olan, “Küresel Kömür Çıkış Listesi” yayınlandı.

Madencilikten, elektrik sektörüne kadar kömür tedarik zincirindeki tüm firmaları içeren listede, Türkiye’den özellikle EUAS dikkat çekiyor.

Almanya’nın Bonn’ kentinde devam eden Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Toplantısı’nın (COP23) bugün gerçekleşen 4. gününde, çevre STK’sı Urgewald ve uluslararası sivil toplum kuruluşları, termik kömür tedarik zincirine katılan şirketlerin listelendiği kapsamlı bir  veri tabanı olan “Küresel Kömür Çıkış Listesi”ni (GCEL-Global Coal Exit List) yayınladı.

Urgewald, kömürden çıkışı kolaylaştırın başlıklı bir animasyon filmi de hazırladı.

Öncelikle finans şirketlerini kömüre yatırım yapan şirketler hakkında bilgilendirmek için hazırlanan listede, kömür arama ve madencilik, kömür ticareti ve taşımacılığı, kömürlü elektrik üretimi ve kömürlü termik santral inşaatı alanlarından 770’den fazla şirket bulunuyor.

Küresel düzeyde hazırlanan listede Türkiye’deki kömür yatırımları da yer alıyor.

Türkiye, Çin ve Hindistan’ın ardından, dünyanın en fazla planlama aşamasında kömür projesine sahip ülke

Türkiye, Çin ve Hindistan’ın ardından, dünyanın en fazla planlama aşamasında kömür projesine sahip ülke. Global Coal Exit List (GCEL)’de yer alan 34 Türk şirketinden 24’ü yeni kömürü termik santral kurmak istiyor. GCEL, Türkiye’deki yeni kömürlü termik santral projelerinde yer alan 7 yabancı şirket de tespit etti. Tüm bu planlar gerçekleştiği takdirde, Türkiye’nin kömürlü termik santral kurulu gücüne 69.492 MW eklenecek. Bu, 4 misli bir artışı anlamına geliyor. Bu projelerin büyük kısmına etkilenen yerel topluluklar tarafından itiraz ediliyor.

3,159 MW kömürlü termik santral kurulu gücüne sahip EÜAŞ, Türkiye’nin en büyük elektrik şirketi. 5.800 MW gücünde yeni kömürlü termik santral planlarıyla EÜAŞ, aynı zamanda Türkiye’nin en büyük kömürlü termik santral işletmesi. EÜAŞ Türkiye’nin en büyük linyit rezervine de sahip; 4.8 milyar ton kömürü barındıran Afşin-Elbistan Havzası Türkiye’nin toplam linyit kaynaklarının %33’ünü teşkil ediyor.

Dünya haritası üzerinde kömürlü termik santral planlanan yerler

Urgewald Direktörü Heffa Schuecking:” Küresel Kömür Çıkış Listesini finans endüstrisine hangi şirketlerden yatırımlarını çekmeleri gerektiğini gösteren kısa bir liste sunmak için geliştirdik. Bankalar ve yatırımcılar kömür sektöründeki yatırımlarını hızlı bir şekilde ve tamamıyla durdurmadıkları sürece 1.5°C derece patikasında devam edilmesi imkansız”, açıklamasında bulundu.

İklim bilimciler kömürlü termik santrallerle elektrik üretiminden hızlı bir şekilde çıkmamız konusunda hemfikir ancak halihazırda planlanmakta olan 1.600 yeni kömürlü termik santral bulunmakta. Bunlar kurulduğu takdirde, dünyadaki kömürlü termik santral kurulu gücünü %42.7 oranında arttıracak. GCEL bu planların arkasındaki şirketlerin %87’sini tespit ediyor ve aynı zamanda kömürden yatırımların çekilmesine yeni bir bakış açısıyla yaklaşılması gerekliliğini de ortaya koyuyor. Yeni kömürlü termik santral planlayan en büyük 120 şirketten sadece yaklaşık yarısında kömürün üretilen elektrikteki payı %30’u aşıyor.

Kömür sektörü veri tabanı ve grafiklerine www.coalexit.org adresinden erişilebilirsiniz.

 

(Yeşil Gazete)