İklim KriziManşet

‘İklim riskleri maddi risklerdir’: G20 zirvesi öncesinde ‘iklim risklerine ilişkin öneriler’ raporu

Gelecek hafta içerisinde yapılacak olan G20 zirvesi öncesinde, Finansal İstikrar Yönetim Kurulu, tarafından kurulan İklim ile Bağlantılı Finansal Beyan Görev Gücü (TCFD), G20 ülkelerine iklim değişikliği ile ilişkin finansal risklerin açıklanması ve takip edilmesi hakkında önerileri içeren bir metin yayımladı. Birçok farklı sektör ve ülkeden 32 üyesi olan TCFD’ye şu anda Michael R. Bloomberg tarafından yürütülüyor.

TCFD tarafından G20 öncesinde yayınlanan raporda, iklim değişikliği yüzünden piyasaların karşı karşıya kalacağı riskler ile bu riskleri ele almak konusunda yapılması gerekenler sıralanıyor.

Aviva, Barclays, Deloitte Global, BNP Paripas, HSBC Holdings, KPMG, TATA intel gibi üyeleri olan TCFD’nin ortaya koyduğu öneri raporunu, aralarında Türkiye’den Garanti Bankası’nın da bulunduğu 100’den fazla şirket de desteklediklerini açıkladılar.

Rapordan öne çıkan bilgiler ise şunlar:

“İklim riskleri maddi risklerdir.

“İklim değişikliği ve düşük karbonlu dönüşüm küresel ekonomine önemli değişikliklere sebep olacak.

“İklim değişikikliğinin etkileri sermaye piyasalarında yatırımcı ve şirket üzerinde önemli maddi riskler oluşturuyor ve eğer bu riskler doğru bir biçimde fiyatlandırılmaz ise global finansal sistemin istikrarsızlaşmasına sebep olabilir.

“2.3 Trilyon değerine sahip capex potansiyeli, atıl durumda kalacak olan kömür, petrol ve gaz varlıkları yüzünden çöpe gidebilir.”

Riskleri azaltmak için Finansal Bildirim gerekli

İklim ile ilişkin finansal risklerin bildirimi olmadan, şirketlerin enerji dönüşüm fırsatlarını anlamaları ve portföylerindeki riskleri azaltmaları mümkün olmayacaktır.

Düzenleyiciler risklere uyanıyorlar, örneğin bu ay içinde Bank of England iklim ile ilişkin risklerini gözden geçirme sürecini başlattı.

Şirketlerin önlerindeki riskleri ve fırsatları anlaması için senaryo analizleri çok önemli:

TCFD şirketlere, iklim değişikliğinin ve 2 C senaryosu gibi politik yol haritalarının farklı etkilerinin oluşturduğu riskleri analiz etmelerini ve bildirmelerini öneriyor.

Bildirimler, iklim ile ilişkin risklelerin paylaşılmasını, karşılaştırılmasını sağlayarak, yatırımcıların kendi portföylerindeki riskleri yönetmelerini olanaklı kılacaktır.

TCFD önemli bir adım

Büyük fosil şirketlerine yatırım yapan yatırımcılar iklim risk verisinin giderek daha fazla paylaşılmasını istiyorlar. Örneğin Exxon hissedarlarının yüzde 62’si bunu talep ediyor.

İş dünyası ve yatırımcıların önemli kısmı gönüllü olarak iklim risk bilgilerini paylaşmaya başladılar.

TCFD önerileri, şirketlerin iklim riskleri hakkında daha şeffaf olmalarını sağlayacaktır.

Finansal İstikrar Yönetim Kurulu’nun metni şöyle:

Finansal İstikrar Kurulu (FSB – Financial Stability Board), sektörün öncülüğünü yaptığı İklimle Bağlantılı Finansal Bildirim Görev Gücü (TCFD- Task Force on Climate-related Financial Disclosures) tarafından hazırlanan iklimle bağlantılı finansal risklerin etkin bildirimi önerileri raporunu kamuoyunu sundu.

Michael R. Bloomberg’ın başkanlığını yaptığı TCFD, Aralık 2015’te şirketlerin yatırıcımlar, kredi tedarikçileri ve sigorta şirketlerine iklimle bağlantılı finansal riskleri hakkında bilgi sunmakta kullanabilecekleri bir dizi gönüllü ve istikrarlı bildirim önerisi geliştirmek için kurulmuştu. TCFD’nin birçok farklı sektör ve ülkeden 32 üyesi, Aralık 2016’da taslak öneriler için kamuoyundan görüş alımı da dahil olmak üzere, yoğun bir halk katılımı ve danışma sürecinin ardından öneriler raporunu tamamladı.

TCFD, tüm sektör ve yetki alanlarına uygun dört adet iklimle bağlantılı finansal bildirim önerisi geliştirdi. Dört başlık altında toplanan öneriler şöyle:

Yönetişim: Organizasyonun iklimle bağlantılı riskler ve fırsatlar hakkındaki yönetişimi.
Strateji: İklimle bağlantılı risklerin organizasyona dahil şirketler, strateji ve finansal planlama üzerindeki mevcut ve muhtemel etki ve fırsatları.
Risk Yönetimi: Organizasyonun iklimle bağlantılı riskleri tanımlaması, değerlendirmesi ve yönetmesine dair süreçler.
Ölçümler ve Hedefler: İklimle bağlantılı geçerli risk ve fırsatların değerlendirilmesi ve yönetiminde kullanılan ölçümler ve hedefler.

FSB Yönetim Kurulu Başkanı Mark Carney, TCFD’nin hazırladığı rapor hakkında yaptığı değerlendirmede: “TCFD’nin önerileri piyasa tarafından, piyasa için hazırlandı. Bu öneriler, finansal bildirim hazırlayan ve kullanan çok sayıda şirket tarafından, iklimle bağlantılı risk ve fırsatlarını anlamak için birinci derecede önem taşıdığını belirtilen bildirimleri düzenliyor. Bu önerilerin yaygınlaştırılarak uygulanmasıyla yatırımcı, banka ve sigortacıları bu bilgiye erişebilecek ve iklim değişikliği karşısında piyasa ayarlamalarının eksik, geç kalma ve istikrar bozma riskinin azaltılmasını sağlayacak” dedi.

Önerilerin son hali hakkında konuşan Michael R. Bloomberg ise: “İklim değişikliği küresel pazarları göz ardı edilemeyecek risk ve fırsatlarla karşı karşıya bırakıyor, ve iklimle bağlantılı bildirimlerin bir çerçeve içinde ele alınması bu nedenden dolayı bu denli önem taşımaktadır. TCFD bu çerçeveyi masaya yatırarak, yatırımcıların daha düşük karbonlu bir ekonomiye geçişin muhtemel risk ve mükafatlarını değerlendirmesine yardımcı oluyor. Dünyanın dört bir yanından bu kadar çok sayıda şirket ve yatırımcının TCFD’nin önerilerini desteklediklerini görmekten mutluluk duyuyor ve başkalarının da girişimimize katılmak isteyeceğini umuyoruz” dedi.

Piyasa değeri 3.3 trilyon ABD doları aşan 100 şirket ve 24 trilyon ABD dolarının üstünde sermaye yöneten finans şirketler, TCFD’nin bildirim önerileri ve bunların uygulamaya geçirilmesini destekleyen açıklamalarda bulundu.

(Yeşil Gazete)

Kategori: İklim Krizi