Roma Bahçesi talanı yargıya taşındı

İstanbul Cihangirde bulunan Roma Bahçesi’nde devam eden inşaata karşı ruhsat ve plan iptal davası açıldı.

Cihangir Roma Bahçesi’nde  devam eden “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesis” inşaatına karşı mahalle sakinleri, kamu yararı bulunmadığı gerekçesiyle yürütmenin durdurulması istemli ruhsat iptal davası açtı.

Mahalle sakinleri tarafından  mahkemeye sunulan dava  dilekçesinde inşaatın, “Koruma kurulunun konuya ilişkin olarak aldığı önceki kararlara, imar mevzuatına, koruma mevzuatına, şehircilik bilimi ve planlama ilkelerine aykırı olduğu” belirtildi.

Dilekçede şu görüşlere yer verildi:

“Beyoğlu’nda  Arkeolojik Park ve Sergi Alanı niteliğinde olan Tarihi Roma Bahçesi’nde devam eden inşaat kamu yararına aykırıdır. İnşaat, Kılıç Ali Paşa Camii, Tophane Çeşmesi, eski Tophane binaları, Nizam-ı Cedit askerleri talim alanını çevreleyen kışlalar ve yamaçtaki güzel konakların yer aldığı Tophane panoraması içinde yer alan, birçok tarihsel kalıntının yer aldığı bir arkeolojik alanda yapılmaktadır. Bu alanda öncelikli olarak arkeolojik park ve sergi alanına yönelik çalışmalar yapılmalıdır.

Devam eden sosyal tesis inşaatının kapalı alanı, yapı ruhsatı alınan 604 m2’lik parselin  yüzde 85’i oranındadır. Oysa, İstanbul 1 Nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun aldığı 20.03.1996 gün ve 7595 sayılı kararda bu alanda yapılacak bir inşaatın  kapalı alanının  parsele oranının yüzde 10’u geçemeyeceği belirtilmiştir.

Koruma Kurulu’nun önceki yıllarda aldığı kararlar doğrultusunda sözkonusu alanın, ayrıntılı bir arkeolojik çalışma yapılarak projelendirilmesi öngörülmüş olmasına rağmen bugüne dek böyle bir çalışma yapılmamıştır. İnşaatı devam eden tesis koruma kurulunun konuya ilişkin olarak aldığı kararlara, imar mevzuatına, kentsel sit alanı olması nedeniyle koruma mevzuatına, şehircilik bilimi ve planlama ilkelerine, kamu yararına ve hukuka aykırıdır.”

Mahalle sakinleri yaptıkları açıklamada, devam eden  inşaata ilişkin  şu görüşleri dile getirdi:

Beyoğlu, yeşil alanı en az olan İstanbul ilçelerinin arasında  yer almaktadır. Bu durum bilirkişi raporları ile de saptanmıştır. Beyoğlu’na ilişkin Bilirkişi raporlarında: Beyoğlu Kentsel Sit alanında açık alan elde etmenin neredeyse imkansız olduğu, mevcut açık yeşil alanların aynı zamanda afet durumunda acil toplanma alanları olarak işlev gördüğü, yeşil alanların sadece yeşil bir üst doku değil aynı zamanda toprakla doğrudan bağlantı anlamına geldiği, bu nedenle mevcut yeşil alanlar üzerinde öngörülen her türlü yapılaşma kararının şehircilik  ilkeleri ve  kamu yararı ile örtüşmediği  belirtilmiştir.

Tarihi Roma Bahçesi semtimizin denize açılan penceresidir. Hem bir seyir terası, hem düzenlenmesi ve işlevsel olarak kullanılmasının sağlanması gereken bir arkeolojik park alanıdır. İstanbul’da beklenen olası bir depremde kullanılabilecek bir toplanma alanı niteliğindedir. Kentsel sit alanı olan bölgenin ihtiyacı olan sosyal tesis değil, açık ve yeşil alanlardır.

Semtimizin tek yeşil alanında, koruma kurulu kararlarına ve bilirkişi raporlarında açık alanlara ilişkin tespit edilen görüşlere aykırı devam eden inşaatın durdurulmasını, inşa edilen yapının yıkılmasını ve arazinin yeşil alan olarak düzenlenmesini istiyoruz.

Semtimize, İstanbul’umuza, ülkemize, yeşil alanlarımıza sahip çıkmaya, devam edeceğiz.

 

(Birgün)

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page