Sinop Ayancık’ta da halkın dediği oldu, “HES projesine mahkemeden iptal!”

Sinop’un Ayancık ilçesinde İlk Elektrik Enerji Üretim Sanayi A.Ş. tarafından yapılan Ayancık HES projesinin iptaline karar verildi.

Ekolojistler tarafından projenin durdurulması ve iptali için 2011 yılında Samsun 1. İdare Mahkemesine açılan dava sonuçlandı. 21.10.2015 tarihinde oy birliği ile alınan karar doğrultusunda Ayancık Hidroelektrik Santrali (HES) projesi iptal edildi.

Foto: Ayancık Gazetesi

Foto: Ayancık Gazetesi

Projenin iptal olduğunu kamuoyu ile duyuran ve açıklama yapan Ayancık Çevre Koruma Derneği’nden Mukaddem Sarısoy, “Ayancık HES projesi iptal edildi. Haklılığımız bir kez daha kanıtlanmış oldu. Bundan sonraki süreçte halkımız desteğine ihtiyacımız var. Birlikte olursak haksızlığa, hukuk tanımazlığa ve doğa katliamına dur diyebiliriz.” dedi.

Sarısoy “Dava süresince bizimle birlikte hareket eden, maddi manevi destek veren herkese ve özellikle, hiçbir ücret talep etmeden davanın kazanılmasında en büyük emek sahibi olan Avukatımız Alp Tekin Ocak‘a, Ayancık Çevre Koruma Derneği ve Ayancık Halkı adına sonsuz teşekkür ederiz. Davamız bitmedi asıl mücadelemiz bundan sonra başlıyor.” dedi.

Mahkemenin verdiği gerekçeli kararın özeti şu şekilde;

“Ayancık HES in Proje Tanıtım Dosyası (PTD) içerisinde havza planlaması, Enerji Nakil Hattı projesi, Ayancık çayı kolları üzerinde yapılmış akım ölçümleri bulunmadığı, HES’ler için akım ölçümleri yapılması ve bunun sonucunda mansaba bırakılacak olan can suyu hesaplanmasının çok önemli olduğu, mevcut hali ile PTD’nın mevzuattaki kriterlere uygun olarak hazırlanmadığı, yerinde yapılan gözlemler ve dosya içeriğinden de anlaşılacağı üzere HES ve diğer elemanları çevreye çok fazla miktarlarda olumsuz etkileri olduğu ve bu zararlı etkilerin ÇED Raporu olmadığı için de tam olarak ortaya konulamadığından dolayı zararların en aza indirilmesinin söz konusu olamadığı, regülâtörlerden bırakılacak olan can suyu miktarının dere yatağı içerisinde canlı hayatı ve akarsu kenarında su ihtiyacı olan tarım arazisi vb. için yeterli olup olmadığının tartışmalı olduğu, HES için Su İletim Hattı güzergâhında oluşan hafriyatın şevlerden aşağı bırakıldığı ve iletim, güzergâhında dere malzemesi serildiği, kuru derelerin uçlarının iletim hattına açık bırakıldığı, iletim hattı güzergâhında suyun depolanması için bir tesis yapıldığının gözlendiği, HES için Su İletim Hattı boyunca iletim kanalının (trapez en kesitte) İş Güvenliği ve İşletme aşamalarında kullanılacak herhangi bir güvenlik önlemi alınmadığı, Proje Tanıtım Dosyasında proje uygulamasının olası etkileri ve bu etkilerin azaltılması için gerekli önlemler yeter olmadığı, Proje Tanıtım Dosyasının kabul edilebilir bir düzeyde olmadığı” tespitlerine yer verilmiştir. Taraflara tebliğ edilen bilirkişi raporuna taraflarca itiraz edilmemiş, rapor Mahkememiz tarafından da hükme esas alınabilecek nitelikte bulunmuştur.

Bu durumda; özellikle can suyunun belirlenmesinde ve hayvanların su ihtiyaçları konusunda yeteri kadar bilgi içermeyen, çalışma alanında yaşadığı ifade edilen canlıların ekolojik su ihtiyaçlarının da göz önüne alınıp alınmadığının belli olmayan, her bir regülatörden mansaba (aşağı kısım) bırakılacak olan 1 (bir) m³/sn can suyunun nasıl belirlendiğine dair uzun yıllara ait akarsu akım ölçüm değerleri bulunmadığından ve canlıların ekolojik su ihtiyaçları hesap edilmediğin, bilinmeyen miktardaki can suyu ile ekolojik denge arasında bir bağlantı kurulamayan, proje kapsamında regülatörlerin yeri, iletim kanalı, sifonlar, tünel ve araç yolu için yapılan kazı çalışmalarında kesilen ağaçların ve tahrip edilen bitki örtüsünün miktarların ne kadar olduğu anlaşılamayan, Enerji Nakil Hattının güzergahı hakkında (jeolojik, bitki örtüsü, sulak alanlar, ağaç kesimi, yol açılması, yangın potansiyelleri vb) herhangi bir bilgi bulunmayan ve bu konuda yapılmış başka bir ÇED değerlendirme süreci de sunulamayan proje tanıtım dosyası esas alınarak düzenlenen “ÇED Gerekli Değildir” şeklindeki işlem de hukuka aykırılık bulunmaktadır.”

 

(Ayancık Gazetesi)