Emek

Türkiye’de Kapitalizm ve Sosyal Sınıflar Çalıştayı düzenleniyor

Marmara Üniversitesi‘nde 28-29 Ekim tarihleri arasında “Türkiye’de Kapitalizm ve Sosyal Sınıflar” konulu bir çalıştay düzenleniyor. Türkiye’deki sınıf çalışmaları alanında yapılan çalışmaları ve araştırmacıları bir araya getirmeyi hedefleyen çalıştay, Türkiye’deki sınıf yapısının küresel kapitalizm sürecinde yaşanan dönüşümlerle birlikte ele alınması ve analiz edilmesini amaçlıyor.

Marmara Üniversitesi’nde “Türkiye’de Kapitalizm ve Sosyal Sınıflar” konulu çalıştay 28-29 Ekim 2011 tarihleri arasında düzenleniyor.

İki gün sürecek çalıştayda Bu çalıştayda, Türkiye’de sınıf çalışmaları alanında yakın zamanda yapılmış araştırmaların ve bu konuda çalışmış araştırmacıların bir araya getirilmesi; özellikle genç araştırmacıların çalışmalarının konuyla ilgili bilimsel topluluk içinde dolaşıma girmesi ve üzerine verimli tartışmalar yapılabilmesi; kuramsal ve metodolojik farklı perspektiflerin buluşturulması; Türkiye’de sınıf yapısı ve çeşitli sınıf görünümlerinin tartışılması; Küresel kapitalizm sürecinde yaşanan dönüşümlerin ele alınması ve analiz edilmesi hedefleniyor. Çalıştayda oturumların yanı sıra çeşitli sosyal etkinlikler de gerçekleştirilecek.

GENÇ KATILIMCILARA DESTEK

Bilim Kurulunu Marmara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ayşe Durakbaşa, Boğaziçi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ferhunde Özbay ve Bahçeşehir Üniversitesi’nden Prof. Dr. Sema Erder’in oluşturduğu çalıştayda TÜBİTAK’tan destek alındığı takdirde, katılacak olan araştırmacılara ve 35 yaş ve altı katılımcılara kısmi katılım desteği (ulaşım, konaklama ve yemek gibi çalıştay giderleri için) sağlanacak. Destek almak isteyenlerin çalıştay web sitesinde (http://calistay.marmara.edu.tr/TurkiyedeKapitalizmVeSosyalSiniflar )ilan edilecek linke online başvuru yapmaları gerekiyor.

KATILIMCI SEÇME KRİTERLERİ

Çalıştay Düzenleme Kurulu çalıştaya katılacak olan araştırmacı ve akademisyenler için seçme kriterlerini şöyle belirledi:

  • Sosyoloji, siyaset, antropoloji, çalışma ekonomisi vb. gibi sosyal bilimlerin çeşitli alanlarında yüksek lisans ya da doktora programlarında eğitim gören öğrenciler;
  • Veya bu alanlarda yüksek lisans ya da doktora programlarından mezun olan ögrenciler;
  • sosyal bilimlerin çeşitli alanlarında “sosyal tabakalaşma ve sınıflar” üzerine çalışma yapan öğretim üyeleri olmaları esas alınacaktır.

ÇALIŞTAY ANA BAŞLIKLARI

Çalıştay’da beş başlık altında oturumlar düzenlenecek. Oturum başlıkları şöyle:

  • Türkiye’de sınıf araştırmaları için bazı anahtar kavramlar;
  • Toplumsal sınıfların ilişkisel gerçekliği ve sınıf deneyimleri;
  • Kentleşme ve sınıf ilişkileri;
  • İşçi sınıfı ve işçi hareketleri;
  • İş dünyası, burjuvazi ve siyaset ilişkileri

Katılımcı listesi için lütfen tıklayınız.

Ayrıntılı Çalıştay Programı için lütfen tıklayınız.

İletişim bilgileri için lütfen tıklayınız.

Kategori: Emek