İklim KriziManşet

Avrupa’nın en büyük finans destekçileri adım adım fosil yakıtlardan uzaklaşıyor

0

350.org sitesinde 25 Temmuz 2013 tarihinde Tim Ratcliffe imzası ile çıkan makaleyi Yeşil Gazete ekibinden Ali Serdar Gültekin‘in çevirisi ile sizlerle paylaşıyoruz

* * *

Geçen haftalarda halka açık büyük finans kuruluşlarının fonlama politikalarını değiştirmeleri, aşamalı olarak fosil yakıtlara verilen desteğin çekilmesi hakkında oldukça fazla tartışma yarattı. Ana hatlarıyla olumlu olan bu gelişmeler iklim kampanyacıları tarafından ihtiyatlı bir tebrikle karşılandı. Avrupa Birliği’nin iklim değişimini hafifletmek için tasarladığı politikaya doğru bir yaklaşım içerisinde bulunsalar da, bilimden ve adalet isteğinden hala yoksunlar.

Yakın zamanda, Dünya Bankası kömürle çalışan enerji projeleri için borç verme politikasını değiştirerek kömürden başka bir çözümü olmayan ülkelere maddi destek vermeyi sınırlandırdı. Neden dünyanın fakir uluslarına enerji götürmenin ve fakirlikle mücadelenin, temiz, yenilenebilir enerji alt yapısıyla çözülemeyeceğine cevap veremeyerek bazı hallerde bu hedeflere ulaşmak için kömür santrallerinin gerektiğini savundu.

Bu hafta dünyanın en büyük halka açık finans kuruluşu Avrupa Yatırım Bankası (EIB) tüm yeni fosil yakıt projeleri için Emisyon Performans Standart’ı (EPS) uygulayacağını açıkladı. Doğru istikametteki bu karar ve EPS’nin uygulayacağı kWh başına 550 g karbondioksit miktarı kömürü en kirli kullanan yöntemleri ortadan kaldıracak olduğu halde küresel iklim değişikliği ile mücadeleyi güçlendirmek için gereken hedef kWh başına 350 g karbondioksit olmalıdır.

Bununla beraber EIB’nin açıklaması her zaman olduğu gibi 2 derecenin altında bir ısınmanın yaşandığı dünya için uygun olmayan kömür ve kaya gazı gibi aşırı uç fosil projelere açık bir kapı bırakıyor, EIB’nin taslak metni Avrupa Birliği içinde “bir [kömür] santral tedarik hattına destekte bulunuyorsa” ya da “bu tesis fakirliğinin hafifletilmesi ve iktisadi kalkınmayı destekliyorsa” fon oluşturmak için destek verilebilir diye belirtmekte.

Enerji fakirliği her zaman için fakir ülkelerde yeni kömür santrallerinin inşası için mazeret olarak kullanıldığı halde enerji erişimine olan faydaları ve tedarikteki güvenlikleri sorgulanabilir. Kırsal topluluklarının nüfusun çoğunluğunu oluşturduğu ülkelerde fosil enerji projelerinin en çok sebep oldukları solunum yetmezliği, toprak ve geçim kaynaklarının yitirilmesidir. Kömürden sağlanan büyük ölçekli, merkezi, kirli enerji insanlardan önce endüstriye yarar sağlama eğilimindedir. Oysa ademi merkeziyetçi, halka ait yenilenebilir enerji iki yönden de daha mantıklıdır: erişim ve tedarik güvenliği.

Avrupa Birliği İklim Değişikliği Komiseri Connie Hedeggard

Biliyoruz ki iklim krizindeki aşırı bozulmadan kaçınmak için şu anda erişimimiz olan fosil yakıların %80’ini toprakta bırakmamız gerekiyor. Yakın zamanda Avrupa Birliği İklim Değişikliği Komiseri Connie Hedeggard, EDI, Dünya Bankası ve Avrupa Kalkınma Bankası’na (EBRD) fosil yakıtlı projelerine finansman vermemeleri çağrısında bulundu. Bu kurumlar toplamda sorumlu oldukları 130 Milyar Dolar finansmanın 37 milyar dolarını son beş yıl içerisinde kömür projelerine aktarmış durumdalar.

Dünya Bankası ve EIB’den yapılan son açıklamaların ardından belki de sıra  dikkatleri yeni enerji stratejisi taslağı hakkında hissedarlarından çeşitli eleştiriler alan Avrupa Kalkınma Bankası’na (EBRD) gelmiştir. Taslak teklifi finansman sağlamanın koşullarını oldukça daraltmış olsa da kampanyacılar bankanın “çok kirli kömür projelerine” destek vermeye devam etmeye müsait olduğu konusunda uyarıyor, EBRD’yi “Dünya Bankası ve EIB’yi örnek alması ve kendi politikalarını temizlemeleri” için çağrıda bulunuyorlar.

Yazının orjinali 350.org/en/about/blogs/europe-s-largest-lenders-take-small-steps-away-fossil-fuels

Yazı: Tim Ratcliffe

Çeviren: Ali Serdar Gültekin

(Yeşil Gazete, 350.org)

 

More in İklim Krizi

You may also like

Comments

Comments are closed.